Фабрика воде у Зајечаруу

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018, ЈН 01/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 
01/2018
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018 
ПОЗИВ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018
23.02.2018.
12.02.2018.
09.01.2018.
09.01.2018.

09.02.2018.
12.30 ч.