КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ, ЈНМВ 16/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
16/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.: КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
– ПОЗИВ:
КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
01.10.2019.
20.09.2019.
09.09.2019.
09.09.2019.
18.09.2019.
12:30 ч.