ЈКП "Водовод" Зајечар

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020 – ВЕРЗИЈА 2

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020 – ВЕРЗИЈА 2 
(Закон о ЈН  „Сл гласник РС“ бр. 91/2019)