ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА 2018, ЈНМВ 02/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
02/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВЕШ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА
KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА 2018
ПОЗИВ: СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА 2018
29.03.2018.
09.03.2018.
01.03.2018.
01.03.2018.
09.03.2018.
12.30 ч.