ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ, ЈНМВ 03/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
03/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТЕР. ЗА МАШ. ОДРЖ. ПАРТИЈА 2
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: 
МАТЕР. ЗА МАШ. ОДРЖ. ПАРТИЈА 1
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
МАТЕР. ЗА МАШИН. ОДРЖАВАЊЕ
– KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
– ПОЗИВ:
МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
25.04.2019.
24.04.2019.
11.04.2019.
29.03.2019.
29.03.2019.
08.04.2019.
12.30 ч.