ЈКП "Водовод" Зајечар

МОЛЕКУЛАРНО ОРИЈЕН. ПВЦ-О ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ – ЈН 06/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
06/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОН. ДОКУМЕН.: МОЛЕКУЛАРНО ОРИЈЕН. ПВЦ-О ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ25.03.2021.06.04.2021.
12:00 h