Фабрика воде у Зајечаруу

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗВОЛУ ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР, ЈН 03/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 
03/2018
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКУСЛУГЕ– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗ. ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВ: 
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗ. ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР 
– KОН. ДОК.: 
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗВОЛУ ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР
– ПОЗИВ: ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂ. ДОЗВОЛУ ППВ КРАЉЕВИЦА ЗАЈЕЧАР
07.12.2018.
28.11.2018.
25.10.2018.
25.10.2018.
26.11.2018.
12.30 ч.