ЈКП "Водовод" Зајечар

Водоводни материјал , ЈН 21/2020

Водоводни материјал , ЈН 21/2020

НаручилацЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР
Локација наручиоцаРС223 – Зајечарска област, Зајечар
Назив набавкеВодоводни материјал
Референтни бројЈН 21/2020
Врста предметаДобра
Процењена вредност23.200.000,00
Врста поступкаОтворени поступак
Техника
Рок за подношење14.12.2020 12:00:00