Фабрика воде у Зајечаруу

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЈНМВ 14/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
14/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
– ПОЗИВ:
УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
12.09.2019.
06.09.2019.
30.08.2019.
28.08.2019.
28.08.2019.
 
05.09.2019.
12.30 ч.