ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД 2020, ЈНМВ 03/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
03/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД 2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД  2020
– ПОЗИВПОЛИАЛУМИНИЈУМ ХЛОРИД  2020
27.05.2020.
31.03.2020.
21.03.2020.
21.03.2020.
30.03.2020.
12.30 ч.