ЈКП "Водовод" Зајечар

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ЈНМВ 21/2016

ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАKЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5 :
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
14.10.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАKЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
14.10.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАKЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
14.10.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАKЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
14.10.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПKА – ПАРТИЈА 4:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
23.09.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОДЛУKА О ОБУСТАВИ ПОСТУПKА – ПАРТИЈА 4:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
23.09.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
23.09.2016. 
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
02.09.2016.12.09.2016.
12,30 h
ЈНМВ 21/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПОЗИВ:
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
02.09.2016.12.09.2016.
12,30 h