ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВ. ВОЗИЛА, ЈНМВ 06/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
06/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА – ПАРТИЈА 3
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ:
РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА – ПАРТИЈА 1
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗИЛА – ПАРТИЈА 2
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ. ВОЗИЛА 
– ПОЗИВ: 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВ. ВОЗИЛА
18.06.2019.
18.06.2019.
14.06.2019.
03.06.2019.
20.05.2019.
15.05.2019.
 15.05.2019. 
24.05.2019.
12.30 ч.