ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

УЉА И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ – ЈН 07/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
07/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: УЉА И СРЕДСТВА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ22.04.2021.05.05.2021.
12:00 h