Фабрика воде у Зајечаруу

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН 01/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 01/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
01.03.2016.  
ЈН 01/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
09.02.2016. 
ЈН 01/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
04.01.2016.04.02.2016.
12,30 h
ЈН 01/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАПОЗИВ:
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
04.01.2016.04.02.2016.
12,30 h