Фабрика воде у Зајечаруу

КОМИНОВАНА МАШИНА РОВОКОПАЧ – УТОВАРИВАЧ, ЈН 02/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 02/2019ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАОБАВ. О О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: КОМБ. МАШ. РОВОКОПАЧ – УТОВАРИВАЧ
– ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
КОМБ. МАШ. РОВОКОПАЧ – УТОВАРИВАЧ
KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: КОМИНОВАНА МАШИНА РОВОКОПАЧ – УТОВАРИВАЧ
ПОЗИВ: КОМИНОВАНА МАШИНА РОВОКОПАЧ – УТОВАРИВАЧ
08.04.2019.
26.03.2019.
12.02.2019.
12.02.2019.
14.03.2019.
12.30 ч.