ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЈНМВ 18/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
18/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: 2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТ. ВОЗИЛА
– ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТ. ВОЗИЛА
– KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ПОЗИВ:
2 ПОЛОВНА ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА
21.12.2018.
21.12.2018.
11.12.2018.
11.12.2018.
19.12.2018.
12.30 ч.