ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА „PICK UP“, ЈНМВ 22/2016

ЈНМВ 22/2016ЈАВНА НАБАВKА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАKЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:
3 ПОЛОВ. М/В „ПИЦK-УП“

ПАРТИЈА1, ПАРТИЈА 2 i ПАРТИЈА 3
04.01.2017. 
ЈНМВ 22/2016ЈАВНА НАБАВKА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА „PICK UP“
20.12.2016. 
ЈНМВ 22/2016ЈАВНА НАБАВKА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА „PICK UP“
22.11.2016.16.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ 22/2016ЈАВНА НАБАВKА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА „PICK UP“
22.11.2016.16.12.2016.
12,30 h