ЈКП "Водовод" Зајечар

3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЈНМВ 19/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
19/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ ПАР. 3: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ ПАР. 2: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ ПАР. 1: 3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
– ПОЗИВ:
3 ПОЛОВНА МОТОРНА ВОЗИЛА
06.12.2019.
06.12.2019.
06.12.2019.
27.11.2019.
13.11.2019.
13.11.2019.
21.11.2019.
12:30h