ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ГОРИВА И МАЗИВА 2019, ЈНМВ 02/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
02/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2019 – ПАРТИЈА 2
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ:
ГОРИВА И МАЗИВА 2019 – ПАРТИЈА 1 
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ГОРИВА И МАЗИВА 2019 – ПАРТИЈА 2
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ГОРИВА И МАЗИВА 2019 – ПАРТИЈА 1
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
ГОРИВА И МАЗИВА 2019
– KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
ГОРИВА И МАЗИВА 2019
– ПОЗИВ:
ГОРИВА И МАЗИВА 2019
24.04.2019.
24.04.2019.
05.04.2019.
04.04.2019.
27.03.2019.
22.03.2019.
22.03.2019.
01.04.2019.
12.30
ч.