Половно моторно возило – “Pick-up“, ЈНМВ 14/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
 ЈНМВ 
14/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАOБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: Половно моторно возило – “Pick-up“ 
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Половно моторно возило – “Pick-up“ 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Половно моторно возило – “Pick-up“ 
ПОЗИВ: Половно моторно возило – “Pick-up“ 
21.12.2017.
12.12.2017.
30.11.2017.
30.11.2017.
08.12.2017.
12.30 ч.