Фабрика воде у Зајечаруу

МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА, ЈНМВ 14/2018

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
14/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА – ПАР. 1 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА – ПАР. 2.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА
ПОЗИВ: МУЉНЕ ПУМПЕ И ВИБРО ПЛОЧА
26.09.2018.
26.09.2018.
06.09.2018.
22.08.2018.
22.08.2018.
31.08.2018.
12.45 ч.