ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЈНМВ 13/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 13/2018ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
12.09.2018.
04.09.2018.
22.08.2018.
22.08.2018.
31.08.2018.
12.30 ч.