Фабрика воде у Зајечаруу

ХТЗ ОПРЕМА 2016, ЈНМВ 18/2016

ЈНМВ 18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ХТЗ ОПРЕМА 2016
30.08.2016. 
ЈНМВ 18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ХТЗ ОПРЕМА 2016
12.08.2016. 
ЈНМВ 18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
ХТЗ ОПРЕМА 2016
29.07.2016. 
ЈНМВ 18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАИЗМЕНЕ ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
ХТЗ ОПРЕМА 2016
29.07.2016.08.08.2016.
12,30 h
ЈНМВ 18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ХТЗ ОПРЕМА 2016
27.07.2016.04.08.2016.
12,30 h
ЈНМВ 18/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
ХТЗ ОПРЕМА 2016
27.07.2016.04.08.2016.
12,30 h