ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018 , ЈН 02/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 02/2018ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ПОЗИВ: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2018 
15.08.2018.
08.08.2018.
24.07.2018.
24.07.2018.
29.06.2018.
29.06.2018.
29.06.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.
09.07.2018.
12.30 ч.