ЈКП "Водовод" Зајечар

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА – ЈН 08/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
08/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА05.06.2021.21.06.2021.
12:00 h