ЈКП "Водовод" Зајечар

РИЗЛА 2020, ЈНМВ 06/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
06/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РИЗЛА 2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: РИЗЛА 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РИЗЛА 2020
ПОЗИВ: РИЗЛА 2020
11.06.2020.
03.06.2020.
25.05.2020.
25.05.2020.
02.06.2020.
12:30 ч.