Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар

ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА, ЈНМВ 17/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
17/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.:ИСКОП И ОДВОЗ МАТ. СА ЛОКАЦ. ИЗВОЂЕЊА
– ОДЛУКА О ОБУС. ПОСТУПКА:
ИСКОП И ОДВОЗ МАТ. СА ЛОКАЦ. ИЗВОЂЕЊА
– КОН. ДОК:
 ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
– ПОЗИВ: 
ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
30.10.2019.
23.10.2019.
14.10.2019.
14.10.2019.
14.10.2019.
12:30 ч.