ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018, ЈНМВ 01/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМАНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
01/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОД. РОКА ЗА ПОД. ПОНУДА 2: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОД. РОКА ЗА ПОД. ПОНУДА 1: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2018
01.03.2018.
21.02.2018.
13.02.2018.
13.02.2018.
13.02.2018.
08.02.2018.
08.02.2018.
07.02.2018.
06.02.2018.
06.02.2018.

21.02.2018.
12.30 ч.

19.02.2018.
12.30 ч.

15.02.2018.
12.30 ч.