ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

СТАКЛА, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ, ЈНМВ 10/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
10/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВ. О ЗАКЉ. УГ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ – ПАРТИЈА 4
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ – ПАРТИЈА 3
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ – ПАРТИЈА 2
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ – ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: СТАКЛА, ХЕМИК. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
KОН. ДОКУМ.: СТАКЛА, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧА
ПОЗИВ: СТАКЛА, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
12.07.2018.
05.07.2018.
28.06.2018.
27.06.2018.
07.06.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
01.06.2018.
12.45 ч.