ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ И КВАРЦНОГ ПЕСКА, ЈНМВ 01/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 01/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ И КВАРЦНОГ ПЕСКА
08.02.2016. 
ЈНМВ 01/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ И КВАРЦНОГ ПЕСКА
19.01.2016. 
ЈНМВ 01/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ И КВАРЦНОГ ПЕСКА
06.01.2016.15.01.2016.
12,30 h
ЈНМВ 01/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПОЗИВ:
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ И КВАРЦНОГ ПЕСКА
06.01.2016.15.01.2016.
12,30 h