ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017, ЈН 02/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    ПАРТИЈА 1 – АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ
    ПАРТИЈА 2 – ХЛОР
    ПАРТИЈА 3 – ХЛОРДИОКСИД
    ПАРТИЈА 4 – ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
20.03.2017. 
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 201701.03.2017. 
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
10.02.2017. 
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3а: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 201710.02.2017. 
ЈН 
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
09.02.2017. 
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
03.02.2017. 
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
27.01.2017. 
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
27.01.2017.20.02.2017.
12,30 h
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАKОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
19.01.2017.20.02.2017.
12,30 h
ЈН
02/2017
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАПОЗИВ: 
    ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2017
19.01.2017.20.02.2017.
12,30 h