Фабрика воде у Зајечаруу

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ, ЈНМВ 20/2016

ЈНМВ 20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИРАДОВИОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАKЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
06.09.2016. 
ЈНМВ 20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИРАДОВИОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
02.09.2016. 
ЈНМВ 20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИРАДОВИОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОKА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
15.08.2016.23.08.2016.
12,30 h
ЈНМВ 20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИРАДОВИИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
15.08.2016.23.08.2016.
12,30 h
ЈНМВ 20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИРАДОВИКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
11.08.2016.19.08.2016.
12,30 h
ЈНМВ 20/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИРАДОВИПОЗИВ:
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПУKОТИНА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ
11.08.2016.19.08.2016.
12,30 h