ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈНМВ 03/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 03/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
УСУГЕ ОСИГУРАЊА
08.03.2016. 
ЈНМВ 03/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
23.02.2016. 
ЈНМВ 03/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
12.02.2016.17.02.2016.
12,30 h
ЈНМВ 03/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
09.02.2016.17.02.2016.
12,30 h
ЈНМВ 03/2016JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПОЗИВ:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
09.02.2016.17.02.2016.
12,30 h